Д-р Анелия Бакалова
Здравейте, aз съм

д-р Анелия Гонсард

квалифициран клиничен психолог и психодинамичен психотерапевт в град Пловдив с над дванадесетгодишен клиничен опит.

Предлагам терапевтична подкрепа и консултиране на индивидуални клиенти и организации, както и супервизия на квалифицирани и обучаващи се психолози.

Всеки контакт с Вас е привилегия и отговорност за мен. Ако мислите, че мога да съм Ви от полза, не се колебайте – свържете се с мен.

Като квалифициран клиничен психолог и психодинамичен психотерапевт предлагам следните услуги

Камъни подредени на плажа
Индивидуално консултиране и терапия за възрастни

Съвместната ни работа започва с една-две опознавателни срещи, в които заедно решаваме как да подходим към проблема, който Ви е довел при мен и какъв краен резултат бихме желали да постигнем.

Научете повече
Тучно поле с огледало в него
Консултиране и терапия на млади хора (14 – 25 години)

Ако сте на възраст между 14 и 25 и изпитвате емоционални трудности и/или проблеми в отношенията си с другите (в семейството, училище, университета, в интимен план), срещата с психолог може да Ви е от помощ.

Научете повече
Екип в конферентна зала
Консултиране на работни екипи и организации

Предлагам организационно консултиране и обучение както на отделни лица, така и на организационни лидери и техните екипи.

Научете повече
Разговор между две жени
Супервизия

Предлагам индивидуална и групова супервизия на клинични психолози, както и на студенти, обучаващи се за тази професия.

Научете повече
Снимка на два стола от офиса на д-р Балакова

За мен

Професионалният ми интерес и страст са в това да подкрепям другите при преодоляване на житейски предизвикателства и достигане до смислено, удовлетворяващо и здравословно съществуване.

Имам богат опит в работата с хора от различни възрастови групи, културни и социални среди. Практикувала съм клинично в Националната Здравна Служба на Обединеното Кралство на Великобритания, както и в благотворителния и частния сектор. Досегашната ми практика включва психологически оценки, индивидуална и групова терапия, изготвяне на съдебни експертизи, както и обучение и групови консултации с персонала. Била съм супервайзър и консултант на персонал, работещ в областта на психичното здраве, социалните грижи и наказателното правосъдие във Великобритания.

опит, образование и регистрации

Имам опит в използването на редица психологически теории и модели на интервенция

Снимка на книги от офиса на д-р Балакова

Психологически интервенции

 • Психодинамична психотерапия
 • Терапия, базираща се на ментализация (Mentalizaion Based Therapy)
 • Когнитивно-поведенческа терапия
 • Диалектическа-поведенческа терапия (Dialectical Behavioural Therapy)
 • Системна терапия
 • Майндфулнес терапия

Образование и квалификации

 • Психодинамичен психотерапевт – Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, Лондон, Великобритания – 2019 г.
 • Клиничен психолог, Докторантура по клинична психология – University of Essex, Великобритания – 2016 г.
 • Магистър по криминална психология – University of Kent, Великобритания – 2008 г.
 • Бакалавър по социални науки – University College Utrecht, Нидерландия – 2006 г.

Професионални регистрации

 • Редовен член на Дружеството на Психолозите в Република България – от 2022г.
 • Регистриран практикуващ психолог - Health and Care Professions Council (HCPC), Великобритания – от 2017 г.
Камъни подредени на плажа
Моите услуги

Индивидуално консултиране и терапия за възрастни

Индивидуалните срещи с психолог/психотерапевт са възможност за по-задълбочено себеопознаване. Когато човек разбира и познава себе си добре, той става по-добър стопанин на душата, ума и тялото си; радва се на по-хармонични и удовлетворяващи взаимоотношения с околните; има повече контрол върху себе си, а нещата, които не може да контролира, посреща с по-голяма устойчивост и способност за адекватна реакция и адаптация. Личностният растеж, както и справянето с трудности и предизвикателства, стават по-лесни.

Практиката ми е показала, че няма универсален подход в психологията и психотерапията, който да работи за всеки. Затова съвместната ни работа започва с една-две опознавателни срещи, в които заедно решаваме как да подходим към проблема, който Ви е довел при мен и какъв краен резултат бихме желали да постигнем. Ако решим, че не аз съм правилният специалист за Вас, правя всичко по силите си, за да Ви насоча към по-подходяща подкрепа.

Имам опит в консултирането и лечението на следните проблеми:

Депресия
Тревожност
Травматични преживявания (включително в детството)
Ниско самочувствие
Проблеми в отношенията с околните
Психо-сексуални затруднения
Агресия към себе си и другите
Зависимости
Разстройство на личността
Стрес и бърнаут

Работата ми се опира на богат набор от научни теории и различни интервенции в областта на психологията и менталното здраве.
В срещите си с Вас взимам предвид ролята, която играят не само биологията и прякото семейно обкръжение, но и по-широката обществена, културна, политическа и духовна среда.

Всички консултации се провеждат с предварително записан час. Продължителността на срещите е 50 мин.

Имам ограничена възможност за провеждане на онлайн сесии с хора, живеещи извън Пловдив/в чужбина. За повече информация, моля, свържете се с мен.

Тучно поле с огледало в него
Моите услуги

Консултиране и терапия на млади хора (14 – 25 години)

С настъпването на пубертета, човек навлиза в динамичен и често турбулентен стадий на развитието си. Първите години на пубертета, заедно с първите две години след раждането, се характеризират с пик в развитието на мозъка. За младите хора, влизащи в този етап на живота си, предизвикателствата са не малко: бушуващи хормони, навлизане в нови социални кръгове, създаване на приятелства, сексуално развитие, оформяне на интереси и на личността като цяло, академично напрежение и стрес.

Това е период на развитие и растеж, който носи огромен потенциал, но и не малко рискове. Това е етап от живота, който често продължава след излизането от тийнейджърските години – понякога до края на 20-те години на човек.

Ако сте на възраст между 14 и 25 и изпитвате емоционални трудности и/или проблеми в отношенията си с другите (в семейството, училище, университета, в интимен план), срещата с психолог може да Ви е от помощ.

В частната си практика предлагам:

Индивидуално консултиране и терапия на млади хора*.
Работа с родители на млади хора от тази възрастова група.

*ако нямате навършени 18 години, родителите Ви трябва да дадат писмено съгласие за срещите ни

Подходът ми към срещите в Вас е същият като при провеждането на индивидуално консултиране и терапия за възрастни, но с добавени деликатно отношение и внимание към трудностите и предизвикателствата, които младите хора често срещат по пътя си в този етап от живота.

Екип в конферентна зала
Моите услуги

Консултиране на работни екипи и организации

Предлагам организационно консултиране и обучение на организационни лидери и техните екипи. Това е начин да се съчетаят познанията от областта на психологията със здравословното функциониране и развитие на организацията Ви във времена на промени, трудности и растеж.

Моля, свържете се с мен за повече информация.
Разговор между две жени
Моите услуги

Супервизия

Клиничната супервизия е задължителен аспект от практиката на психолога и психотерапевта в много държави с традиции в областта на психологията. Тя е не само важен метод за професионално развитие и израстване, но и допълнителна гаранция за високото качество на помощта, предлагана от специалиста.

Предлагам индивидуална и групова супервизия на клинични психолози, както и на студенти, обучаващи се за тази професия.

Моля, свържете се с мен за повече информация.

Контакти

Запазете час, чрез най-удобния за Вас начин

Пишете ми

Политика за конфиденциалност

При работата си с Вас спазвам строги правила за конфиденциалност.

Изключения:

Ако Вие споделите информация, разкриваща сериозен риск за Вашето здраве и безопасност или за здравето и безопасността на някой друг, се налага да наруша споразумението ни за конфиденциалност и да уведомя подходящите органи.

В работата си с Вас се стремя към най-висок стандарт на грижа и подкрепа. Като здравно лице смятам за свой дълг и отговорност да получавам редовна клинична супервизия от по-опитен колега. По време на супервизия обсъждам работата си с клиентите, които идват при мен. Тези дискусии никога не включват информация, която може да Ви идентифицира (име, местоживеене и други отличителни детайли).